Strauss Adriatic posluje u okviru multinacionalne kompanije Strauss Coffee, koja je jedna od prvih deset na globalnom nivou u industriji kafe. Nudi širok asortiman proizvoda, dok kontinuirano razvija poslovanje i brendove kako bi što većem broju ljudi ponudila doživljaj kafe autentičnog lokalnog ukusa.

Rad u IT sektoru Strauss Adriatic-a sa sobom nosi profesionalne izazove, ali i prilike, imajući u vidu da je reč o kompaniji koja je deo velikog globalnog sistema. Potrebno je uskladiti se sa sistemskim pravilima i procedurama zemalja u kojima Strauss Coffee posluje.

Kako iz njegovog ugla izgleda rad u IT timu ove kompanije, predstavio je Dragan Čalić, IT supervisor Strauss Adriatic.

Na koji način primećujete svoj profesionalni razvoj u kompaniji?

Profesionalni razvoj u kompaniji primećujem prvenstveno u složenosti zadataka čije rešavanje mi je povereno. Vremenom je kompleksnost projekata u kojim učestvujem porasla paralelno sa razvojem mojih veština. Takođe, operativni izazovi iz prošlosti sada su već postali rutina, što mi daje dovoljno prostora da mogu da se posvetim projektnim zadacima koje diktira sadašnjost i najavljuje budućnost.

Da li ste ostvarili sve svoje ciljeve koje ste imali na samom početku rada u Strauss Adriatic-u?

Nažalost ili na sreću, nisam ostvario sve. Dinamika razvoja poslovanja pred IT sektor često postavlja neplanirane zadatke koji zbog prioriteta povremeno potisnu planirane aktivnosti, tako da imam još ciljeva koje želim da ostvarim. IT industrija je i sama po sebi živa oblast rada koja ne dozvoljava zastoj, već uvek treba da idemo u korak sa inovacijama. Za početak, verujem da ću imati prilike da učestvujem u implementaciji WEB baziranog ERP-a (programskog paketa za upravljanje resursima preduzeća), koji ne zavisi od tipa operativnog Sistema na klijentskim računarima.

WEB baziran ERP podrazumeva da se podacima pristupa preko web pretraživača koji zamenjuje klasičnu ERP aplikaciju i ne zahteva uniformne operativne sisteme na klijentskim računarima. Ovo rešenje ne samo što smanjuje ulaganje u softver već i povećava fleksibilnost hardvera koji se koristi za potrebe pristupa podacima, povećava fleksibilnost pristupu podacima i značajno olakšava dijagnostiku i ažuriranje podataka.

Koje su Vaše profesionalne ambicije?

Ambicija mi je da iz reaktivnog režima rada pređemo u proaktivni, kada se steknu uslovi za to. S obzirom na to da je naš IT po broju ljudi mali sektor i da smo deo jedne veće organizacije koja kreira strukturu, polise i eventualne promene, naše delovanje je uglavnom bilo reaktivno. I u takvom poslovnom ambijentu uspevamo da unesemo novine od kojih je možda za mene najvažnija virtuelizacija, koju je naš kolega Siniša Novaković inicirao i realizovao rekordnom brzinom. Znamo da doprinosimo razvoju sistema i to nas izuzetno raduje.

Na šta ste posebno ponosni u svom dosadašnjem radu?

U svom dosadašnjem radu sam posebno ponosan na činjenicu da je IT u mojoj kompaniji integralni deo kolektiva, a ne izdvojen entitet ograđen od ostatka kompanije, kao što je to čest slučaj u korporativnom IT-ju. Pod ovim ne mislim samo na međusektorsku poslovnu saradnju, nego i na međuljudske odnose.

Rešimo problem kada naiđe, objasnimo šta se desilo i kako dalje treba postupati sa tehnikom, ali uvek rado iskoristimo priliku i da popričamo malo o svakodnevnim temama sa kolegama i koleginicama iz čitavog sistema.

Koje doživljaje u kompaniji ćete uvek pamtiti?

Uvek ću pamtiti pauze za ručak i kafu u našoj trpezariji i njihovu sličnost sa srednjoškolskom vožnjom autobusom na ekskurziju. Naš kolektiv odlikuje mnogo smeha i šale koju svi rado prihvatamo, a to se možda i najbolje vidi upravo kroz zajedničko provedeno vreme. To nije veliki događaj sam po sebi, ali je nama kao kolegama i koleginicama veoma važan, jer predstavlja osnovu za naše dobre međusobne odnose i zajednički rad.

Izvor: bizlife.rs

Strauss Coffee