Jedanaestog jula 1987. godine, rodio se petomilijarditi stanovnik na Zemlji. Tim povodom, Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1989. godine uvrstila je ovaj dan u kalendar globalno značajnih datuma, a od 1990. godine obeležava se Svetski dan stanovništva. Na ovaj način, skreće se pažnja na potrebe svetske populacije i javnost se edukuje o važnim temama uzrokovanim porastom broja ljudi.

Kako navode biolozi i sociolozi, porast broja stanovnika može da predstavlja pretnju po kvalitet naše okoline i biodiverziteta, samim tim i po kvalitet ljudskog života. Da bismo sačuvali životnu sredinu, neophodno je da svi promenimo svoj odnos prema okruženju, osvestimo svoju ulogu u smanjenju uticaja koji klimatske promene imaju na planetu, i tako ostvarimo suštinske promene. Svaki pojedinac i svaka kompanija bi trebalo da vode računa o prirodnim resursima, posebno pijaćoj vodi i fosilnim gorivima.

Prošle su stotine hiljada godina dok je svetska populacija narasla na milijardu ljudi, nakon čega je za samo još oko 200 godina porasla sedmostruko. Cifra od šest milijardi ljudi dostignuta je 12. oktobra 1999. godine, sedam milijardi je zvanično bilo 2011. godine, a danas taj broj iznosi skoro 8 milijardi. Stanovništvo je u fazi najbržeg rasta. Po procenama Ujedinjenih nacija, porast broja ljudi na oko 8,5 milijardi očekuje se u 2030. godini, 9,7 milijardi u 2050. i 10,9 milijardi u 2100. godini.

Prema podacima Worldometers sajta koji obrađuje podatke o broju ljudi širom sveta, najveći broj stanovnika ima Kina, oko milijardu i 450 miliona, dok je druga najmnogoljudnija država sveta Indija, sa 1,4 milijarde. Predviđa se da će do 2050. godine gotovo trećina svog stanovništva sveta živeti u ove dve zemlje. Treća zemlja sa najvećim brojem stanovnika je SAD, i to sa 3,3 miliona ljudi.

Iako je 11. jul odličan povod da se zapitamo šta sve radimo i šta sve možemo uraditi za našu zajednicu, fokus na očuvanju populacije treba da bude aktuelan tokom cele godine. Ovim se vodi i Strauss Coffee, internacionalna kompanija posvećena poslovanju uz poštovanje ekosistema, kao i efikasnog i etičkog lanca snabdevanja. Održive prakse predstavljaju osnovne poslovne operacije, a tako posluje i Strauss Adriatic, deo ove kompanije u Srbiji. To dokazuje i sertifikat koji potvrđuje da kompanija primenjuje sistem menadžmenta životnom sredinom, usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001.

Iako Strauss Adriatic na razne načine doprinosi očuvanju okoline, kao najinovativniji se izdvaja korišćenje kafene plevice, koja je nusproizvod iz procesa prerade kafe, za grejanje kompletnog pogona i administrativnog dela fabrike u Šimanovcima. Projekat je razvijen u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, pa je tom prilikom napravljen i hibridni kotao, koji, u slučaju nedostatka kafenih briketa, sagoreva i drvene. Korišćenjem kafene plevice kao energenta ne samo da se rešava problem otpada, već se i pruža dodatna vrednost društvu, jer je smanjena emisija ugljen dioksida u atmosferi, ali i potrošnja fosilnih goriva.

Kompanija Strauss Adriatic je poznata po racionalnom korišćenju prirodnih resursa, njihovom očuvanju i stvaranju održivosti poslovanja, i to prvenstveno zahvaljujući odgovornom korporativnom upravljanju i poštovanju ljudi. Solarni paneli sa kapacitetom od 109kW instalirani na krovu fabrike u Šimanovcima predstavljaju jedan od primera efikasnosti kompanije i njene posvećenosti očuvanju okoline. Ostatak električne energije, koji je proizveden od 100% obnovljivih izvora, preuzima se iz mreže EPS-a. Kao što se ne „baca” kafena plevica, tako se ni kišnica ne zanemaruje – zaposleni su došli na ideju da se skuplja sa površine cele fabrike i da se kasnije koristi za zalivanje travnatih površina u okrugu fabrike.

Još jedan vid očuvanja prirode i čitave lokalne zajednice, jeste i projekat kompanije osmišljen tako da se smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte. Naime, Predgrevanje kafe podrazumeva upotrebu toplotne energije jednog od pržionika za predgrevanje sirove kafe, čime se skraćuje proces prženja, samim tim i smanjuje potrošnja energenata.

Svaka društveno odgovorna i vredna aktivnost koju je Strauss Adriatic započela, realizovana je zahvaljujući zaposlenima koji su rado predlagali načine za dostizanje ekološke stabilnosti. Zajedno, oni nastoje da promovišu zdravlje i blagostanje i, svojim proaktivnim pristupom, ugrađuju određena operativna ponašanja u poslovnu praksu i tako iz dana u dan čine kompaniju u kojoj rade pravim čuvarom okoline. Kontinuirano osmišljavaju i, uz podršku menadžmenta, realizuju brojne projekte za bolje sutra.

Zbog ubrzanog rasta stanovništva i procene da broj ljudi poraste za jednu milijardu na otprilike 12 godina, svako bi na pojedinačnom mikronivou trebalo da iskoristi priliku za očuvanje okoline, čime bi posebno trebalo da se bave veliki poslovni sistemi. Oni imaju daleko veći uticaj, ali i odgovornost koju sa sobom nose.

Strauss Adriatic, svesna ekoloških izazova, ulaže u svoje zeleno poslovanje i na tome će raditi ubuduće, kao kompanija koja pruža dodatnu vrednost široj zajednici.

Izvor: rs.n1info.com

Strauss Coffee