Kao društveno vredna kompanija, Strauss Adriatic ugrađuje određena operativna ponašanja u svoju poslovnu praksu i na taj način utiče na uzroke, čime doprinosi da do određenih negativnih efekata na društvo i životnu sredinu zapravo ne dođe ...

Kontinuirano zalaganje kompanija da unapređuju svoj biznis dok paralelno unapređuju život i funkcionisanje zajednice u kojoj posluju, doprinelo je tome da više ne možemo govoriti „samo” o njihovoj društvenoj odgovornosti. Vreme je za društveno vredne kompanije.


Strauss Adriatic, koja posluje kao deo multinacionalne kompanije Strauss Coffee, prihvata novo viđenje održivog poslovanja, tako što i dalje pruža pomoć zajednici i donira u humanitarne svrhe, ali sada ima proaktivniji pristup. Naime, kao društveno vredna kompanija, Strauss Adriatic ugrađuje određena operativna ponašanja u svoju poslovnu praksu i na taj način utiče na uzroke, čime doprinosi tome da do određenih negativnih efekata na društvo i životnu sredinu zapravo ne dođe ili da njihova razmera bude znatno manja. Da bi ovo bilo održivo potrebno je da se polje društvenog aktivizma usaglasi sa vrednostima i svrhom kompanije iz koje potiču.

 

POČNIMO OD ZRNA: „VIŠE OD ŠOLJICE”

Strauss Coffee širom grupe posluje u okviru svoje „Etičke povelje“, koja održivost postavlja kao vitalni element njihovog korporativnog duha i svojevrsni vodič kroz čitav proces nabavke. Društvenu vrednost kompanije postiže, između ostalog, i projektom „Više od šoljice” kojim podržava žene širom sveta da se upuste u proces uzgajanja kafe, započnu svoj posao i na taj način se osamostale. Kao jedna od deset top kompanija na globalnom nivou u industriji kafe, Strauss Coffee realizuje ovaj projekat od 2016. godine, pažljivo i u skladu sa pojedinačnim poslovnim potrebama žena: od edukacije do modernizacije poslovnih procesa. Program je osmišljen tako da podrži farme i zadruge predvođene ženama, sa ciljem da stvori maksimalno opipljive i merljive beneficije za najmarginalizovanije proizvođače kafe. Svi projekti funkcionišu uz direktna partnerstva i ulaganje u pojedinačne dugoročne projekte, koji razmatraju specifične potrebe svake grupe proizvođača.


Zahvaljujući projektu „Više od šoljice”, ženama na različitim kontinentima postaju dostupna nova znanja, alati i veštine za rad u industriji kafe, što im olakšava odgovor na povećanu potrošnju ovog napitka i sektorske izazove. Ujedno, promoviše se ravnopravnost polova, čime se osnažuje uloga žene kako u svetu kafe, tako i u širem okruženju. Partnerstva koja se realizuju sa uspešnim preduzetnicama omogućavaju pristup visokokvalitetnoj kafi na brojnim lokalnim tržištima, a upravo tako, prirodno gajena i neprocesuirana kafa preduzimljivih žena stiže i u Srbiju. U 2021. godini realizovano je 10 lokalnih projekata „Više od šoljice“ u osam zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike, obuhvativši preko 13.000 domaćinstava. Pored toga, Strauss Coffee je aktivan član Globalne platforme za kafu (GCP) i nastavlja da podržava Zajednički propisnik za zajednicu kafe (4C) nabavkom kafa koje su usaglašene i sertifikovane sa njim.

 

NAPREDNA EKOLOŠKA SVEST

 

Kao društveno vredna kompanija koja donosi novu vrednost zajednici, posvećena je ciljevima održivog razvoja koji doprinose boljem kvalitetu života članova društva. U skladu sa tim, može se pohvaliti činjenicom da je 26% ukupne energije koju je fabrika potrošila prethodne godine, došlo iz obnovljivih izvora, a realizuju se i brojni projekti koji dokazuju stratešku opredeljenost „zelenom” poslovanju. Strauss Adriatic se rukovodi principima standarda ISO 14001 i primenjuje sistem menadžmenta životnom sredinom usaglašen sa njegovim zahtevima. Svoju posvećenost ovakvom načinu poslovanja, kompanija potvrđuje i višegodišnjom podrškom konferenciji „OIE Srbija” u organizaciji udruženja Obnovljivi izvori energije.


Još od 2003. godine, fabrika kompanije Strauss Adriatic poseduje katalitičke ćelije za prečišćavanje gasova sa efektom staklene bašte i, shodno zakonu, sprovodi periodična merenja njihove emisije, koja ni u jednom trenutku, za poslednjih 19 godina, nije prekoračila granične vrednosti. Nova fabrika je izgrađena 2007. godine i predstavlja jednu od najsavremenijih fabrika kafe u jugoistočnoj Evropi, sa opremom koja omogućava preradu i pakovanje kafe po najvišim standardima.

Među brojnim aktivnostima kojima kompanija vodi računa o čovekovoj okolini, izdvaja se korišćenje kafene plevice od 2012. godine, koja se ne odbacuje kao nusprodukt, već služi kao biomasa za grejanje administrativnog dela i pogona fabrike u Šimanovcima. Time je smanjena emisija ugljen-dioksida za čak 11%, troši se manje fosilnih goriva, ujedno se rešava pitanje skladištenja otpada, a produkti sagorevanja biomase ne utiču štetno na okruženje.

Još jedan projekat koji Strauss Adriatic ističe kao pionira u oblasti ekologije jeste i instaliranje solarnih elektrana na krovu fabrike ukupnog kapaciteta 109kW. Osim toga, kompanija od Elektroprivrede dobija i sertifikat da je električna energija koju kupuje od njih 100% iz obnovljivih izvora, tako da je sva električna energija „zelena” – delom od EPS-a, delom od solarnih panela. Na sve to, za potrebe zalivanja travnatih površina u okviru fabrike sakuplja se kišnica, kako se ne bi trošilo više vode nego što je potrebno.

Održivo poslovanje, pored menadžmenta, dolazi i od zaposlenih koji kontinuirano predstavljaju i realizuju svoje inicijative za očuvanje ekološke stabilnosti i unapređenje zelenog poslovanja. U okviru administrativnog dela, zajedničkim snagama uređuju sistem „iznutra”: ne koriste plastične čaše, slamčice i slične proizvode za jednokratnu upotrebu, već su za svakoga obezbeđeni personalizovani EcoCareCup izdržljivi proizvodi od šećerne trske. Za plastične flaše je instalirana posebna reciklažna presa, a u kancelarijama su postavljene kante za sortiranje otpada.

Zaposleni aktivno predstavljaju i realizuju svoje inicijative za očuvanje ekološke stabilnosti i unapređenje zelenog poslovanja

„EVRO ZA ZNANJE” I VERA U MLADOST

Kao što svojim angažovanim ponašanjem pozitivno utiču na svoju okolinu, zaposleni u kompaniji Strauss Adriatic pružaju podršku i onima kojima je to potrebno, sa posebnim fokusom na mladima. Početkom nove školske godine, okupili su se i organizovali humanitarni bazar, a čitav prihod od prodaje usmerili su ka fondaciji „Evro za znanje”. Reč je o fondaciji koja već deset godina stipendira najbolje učenike i studente u Srbiji, kojima je potrebna materijalna pomoć. Mada se podrška inače zasniva na malim, pojedinačnim donacijama, zaposleni u Strauss Adriatic-u organizovali su veću akciju kako bi pokrenuli „lavinu” podrške.


Svesni da ulaganjem u mlade – ulažu u budućnost, kolege i koleginice brzo su se okupile sa istim ciljem. Sektor prodaje organizovao je događaj i pozvao sve da se priključe, a čak 11 prodajnih timova ponudilo je različite artikle, od jedinstvenih rukotvorina do prehrambenih proizvoda. Osim sjajne atmosfere, zaposleni su uspeli da ostvare i veoma uspešno prikupljanje sredstava fondaciji „Evro za znanje”, kao i da svojim humanim gestom razviju duh dobrih dela. Prikupljena je pomoć za ambiciozne ljude čiji je uspeh na pomolu i raširena je svest o značaju ulaganja u njihovu budućnost.

MOJA PRVA KAFA – UPS, PLATA!

Podrška mladima ove godine stigla je i kroz prvo učestvovanje kompanije Strauss Adriatic u programu „Moja prva plata”. Zainteresovani kandidati mogli su da se prijave na pozicije u sektorima prodaje, marketinga, finansija i HR-a, i da na taj način započnu svoj karijerni put u okviru internacionalne grupacije Strauss Group.

S obzirom na to da aktuelna vremena sa sobom nose posebne izazove za mlade bez radnog iskustva, kompanija im je pružila odličnu priliku za stručni razvoj i usavršavanje radom na međusektorskim projektima uz podršku većeg broja mentora. Devetomesečni program podrazumeva rad na konkretnim zadacima, formalne i neformalne oblike edukacije, kontinuirano praćenje rada i osposobljavanje za samostalan rad. Glavna prednost učestvovanja u programu „Moja prva plata” baš u kompaniji Strauss Adriatic, jeste i prilika za zaposlenje – najbolji polaznici programa dobijaju priliku da svoj dalji karijerni put nastave upravo ovde.

Svesna da ulaganjem u mlade – ulaže u budućnost, kompanija im na različite načine pruža podršku prilikom profesionalnog razvoja

BRIGA O ZAPOSLENIMA – UVEK I SVUDA

Ulaganje u kadrove u kompaniji Strauss Adriatic podrazumeva kreiranje kvalitetnih uslova za rad, ali i mogućnost profesionalnog napretka, podršku u zdravlju, kao i otvorenost, transparentnost i uključivanje u značajne društvene aktivnosti. Osim toga, zaposlenima se svakodnevno pruža odgovarajuća edukacija, a ulaže se u različite programe i u multidisciplinarni pristup poslovanja.

Dodatno, Strauss Adriatic pokreće i veliki broj novih velikih inicijativa, među kojima je i „Svaki dan bezbeDAN” – aktivacija edukativnog karaktera sa ciljem dodatne obuke zaposlenih koja se tiče bezbednosti na radu. Oni su dobili dodatna znanja iz tri oblasti: bezbednost u saobraćaju (u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja), prva pomoć (sa partnerom za sistematske preglede – Vizim) i protivpožarna zaštita (sprovedena od strane Tanje Žigić, inženjera za bezbednost u kompaniji).


O uspešnoj realizaciji projekata koji unapređuju bezbednost zaposlenih, govori i sertifikat ISO 45001, koji se odnosi na to da je kompanija uvela i primenjuje sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

Ko su lideri društvene odgovornosti 2022. godine?


SVEOBUHVATNI DOPRINOS DRUŠTVU

Podrška saradnicima i partnerima, borba za očuvanje životne sredine i kreiranje održive zajednice, pružanje prilika mladim, vrednim ljudima koji ostvaruju zapažene rezultate, kao i svakodnevna briga o zaposlenima i omogućavanje njihovog razvoja, dokazuju da kompanija Strauss Adriatic posluje u skladu sa visoko postavljenim profesionalnim, ekološkim i etičkim standardima.

Izvor: novaekonomija.rs

Strauss Coffee