U svetu marketinga ne postoje saveti bez roka trajanja, s obzirom na njegovu konstantnu promenljivost. Katarina Šibalić, direktorka marketinga kompanije Strauss Adriatic, rekla nam je nešto više o aktuelnom stanju u ovoj oblasti.

Na koji način se ogleda značaj brendova u razvoju društva?

Značaj brendova za razvoj društva, s obzirom na njihovo značajno prisustvo i uticaj u svetu ljudi, reflektuje se na više nivoa – u ukazivanju na važne teme, ispoljavanju stavova povodom tih tema i konačno, aktivnostima kojima brendovi kreiraju pozitivne promene u društvu. Svedoci smo brojnih izazova savremenog društva – humanističkih, zdravstvenih, ekoloških. Reklo bi se da, gde god se osvrnuli, brendovi mogu imati „pune ruke posla”. Ipak, smatram da je najdelotvornije kada se polje društvenog aktivizma brendova usaglasi sa vrednostima i svrhom kompanije iz koje potiču i kada su ta delovanja fokusirana i kontinuirana.

Koliko se izmenila uloga marketing sektora u poslovanju kompanija u prethodne dve godine?

Mislim da se uloga marketinga nije značajno promenila. Pre bih rekla da su se promenili zahtevi u vezi sa znanjima i veštinama marketara koje su potrebne da bi marketing svoju ulogu u kompaniji odigrao na najbolji mogući način. Više nego ikada, potrebna je agilnost u radu timova, visoko razvijene komunikacione veštine i spremnost da se svakodnevno unapređuje profesionalno znanje, prevashodno u domenu digitalnog marketinga i online prodaje.

Koliko je zahtevno održati korak sa zahtevima tržišta i konstantnim promenama, u vreme kada se na tržištu često pojavljuju novi brendovi i različiti ukusi kafa?

Verovatno jednako teško kao i u drugim kategorijama, jer je konkurencija svuda jaka, a potrošač bi trebalo da bude taj koji ima najveću korist iz borbe konkurencije, da dobija bolja iskustva kupovine i korišćenja proizvoda, kao i viši kvalitet. Konkretno u segmentu kafe, neki konkurentski poduhvati na nas deluju pokretački, jer nas motivišu da budemo još bolji, ali nažalost ima i onih koji predstavljaju nelojalnu konkurenciju i svima koji odgovorno posluju značajno otežavaju, a pritom i samim potrošačima čine veliku štetu, jer ih dovode u razne vrste zabluda.

Šta je po Vašem mišljenju glavna pokretačka snaga brendova Doncafé, C kafa i BeanZ?

Ljudi. Sa njima sve počinje i na njima se sve završava – ulivaju život brendovima kao donosioci odluka i drže ih u tom životu sve dok im ukazuju poverenje kao korisnici. Naši veliki brendovi C kafa i Doncafé žive decenijama i kontinuirano opravdavaju poverenje onih kojima su namenjeni. BeanZ kao mlad brend ima dug put pred sobom da to poverenje izgradi, a raste i formira se u nekim novim vremenima koja su po svemu specifična, baš kao i on.

Sa kojim izazovima se susreću brendovi kompanije Strauss Adriatic u oblasti društveno odgovornog poslovanja?

Tradicionalno viđenje društveno odgovornog poslovanja je da je ono reaktivnog karaktera, tj. da kompanije koje su društveno odgovorne odgovaraju na razne potrebe u društvu tako što najčešće doniraju sredstva da bi pomogle rešavanju problema, odnosno utiču na posledice. Za razliku od ovoga, novo viđenje donosi na scenu tzv. društveno vredne kompanije, koje i dalje mogu da čine dobra dela i doniraju u razne svrhe, ali imaju proaktivniji pristup, jer ugrađuju određena operativna ponašanja u svoju poslovnu praksu i na taj način utiču na uzroke i doprinose tome da se problemi ne dese ili da njihova razmera budu manja.

Primera radi, naša kompanija Strauss Coffee, kao jedna od prvih deset na globalnom nivou u industriji kafe, donosi vrednost tako što se aktivno uključuje u živote proizvođača kafe. Projekat „Više od šoljice” predstavlja svojevrsna partnerstva sa ženama koje uzgajaju kafu na plantažama širom sveta. Osmišljen je sa ciljem da podrži plantaže koje vode žene, na različitim kontinentima, u različitim uslovima i samim tim sa različitim potrebama – od edukacije do osavremenjivanja procesa uzgajanja i obrade kafe. Promovišući rodnu jednakost u zemljama u razvoju, projekat istovremeno osnažuje ulogu žene u svetu kafe, a posredno i u društvu.

Partnerstva ostvarena kroz ovaj projekat nam omogućavaju pristup visoko kvalitetnoj kafi, čijom preradom i plasiranjem na lokalna tržišta, među kojima je i tržište Srbije, direktno povezujemo potrošače sa pouzdanim i poznatim uzgajivačima kafe u zemljama porekla.

Izvor: bif.rs

Strauss Coffee