Poslujući u skladu sa postulatima kompanije Strauss Coffee, čiji je deo, Strauss Adriatic kontinuirano ulaže u svoje kadrove, podržavajući kvalitetne uslove za rad, mogućnosti za razvoj, podršku u zdravlju, otvorenost i transparentnost, inkluziju u CSR aktivnostima od značaja, pružajući svakodnevnu edukaciju, ulažući u različite programe i multidisciplinarni pristup zaposlenima. Pokrenula je veliki broj inicijativa od krucijalnog značaja za bezbednost zaposlenih, a jedna od njih je i "Svaki dan bezbeDAN".

Ova aktivacija je edukativnog karaktera i organizovana je prvi put u Strauss Adriatic-u. Ideja je da se zaposlenima pruži dodatna obuka koja se tiče bezbednosti na radu a kako je inicijativa naišla na izuzetno pozitivnu reakciju zaposlenih, plan je da se događaj održava svake godine sa tendencijom obogaćivanja sadržaja putem različitih inovacija.

Zaposleni su dobili dodatnu edukaciju iz tri oblasti: bezbednost u saobraćaju, prva pomoć i protivpožarna zaštita.

1. Bezbednost u saobraćaju realizovana je zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja kroz teorijski deo, a onda i kroz praktični, uz demonstraciju naglog kočenja i prevrtanja automobila na simulatorima.

2.Prva pomoć realizovana je sa partnerom za sistematske preglede, Vizim, i kroz teorijski i kroz praktični deo.

3.Protivpožarna zaštita organizovana je interno, a realizaciju je uspešno sprovela Tanja Žigić, inženjer za bezbednost u kompaniji. Zaposleni su nakon teorijske obuke imali pokaznu vežbu.

Ivana Canić, HR direktorka kompanije Strauss Adriatic, istakla je koliko je za njih događaj ove vrste bitan:

Naša želja je bila da organizujemo neformalno druženje za sve zaposlene, ali sa svrhom edukacije o jednoj izuzetno bitnoj temi i mislimo da smo to dobili. Takođe, ovo je od velikog značaja za sve nas u kompaniji, jer je ovaj događaj predstavljao prvo okupljanje svih zaposlenih od početka pandemije. Izuzetno mi je drago što su komentari zaposlenih bili pozitivni, i što su iskazali želju i volju da se ova inicijativa nastavi. To su pokazali i brojnim predlozima kako da čitavu zamisao dodatno unapredimo.

Ovo nije jedini tip brige o bezbednosti ove kompanije, ali je prvi te vrste. Strauss Adriatic brigu o bezbednosti i zdravlju na radu neguje na poseban način, a to pokazuje i sertifikat koji poseduje, ISO 45001, koji se odnosi na to da je kompanija uvela i primenjuje sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

Kompanija Strauss Adriatic svoje programe vidi kao neraskidivi deo ulaganja u edukaciju i brigu o svojim zaposlenima. Kao pravi primer dobre prakse konstantnog ulaganja, nastavlja posvećeno da kreira i daje prostor za dodatno usavršavanje i učenje putem naprednih i nesvakidašnjih poslovnih programa koji će svima omogućiti da svoje veštine preciznije razvija, doprinoseći kompaniji u kojoj rade.

 

Izvor: ekapija.com

Strauss Coffee