Prema rečima Željke Paraušić, koja obavlja funkciju brend menadžerke u kompaniji Strauss Adriatic, tržište kafe se trenutno suočava sa mnogobrojnim izazovima i specifičnostima.

Šta je ono što biste pohvalili u srpskoj industriji kafe?

Svedoci smo brojnih promena na srpskom tržištu kafe u poslednjih deset i više godina, pre svega u domenu novih kategorija, proizvoda, trendova i navika u konzumaciji. Sa druge strane, i u segmentu brendova su prisutne brojne fluktuacije, od lokalnih i regionalnih, do najvećih svetskih koji dolaze na tržište. Navedeni faktori neminovno utiču kako na kompetitivnost, tako i na dinamičnost: potrošači imaju mogućnost velikog izbora što logično dovodi do porasta njihovih zahteva i očekivanja, javljaju se novi kanali prodaje i komunikacije, i prilagođavanja treba da budu brza i odlučna.

Globalna pandemija je dodatno uslovila promene na tržištu i dovela do njegovog usložnjavanja, ali sa druge strane, inicirala je da u pristupu budemo još inovativniji: već u aprilu 2020. godine, Strauss Adriatic je pokrenuo on-line kanal prodaje www.kafakodkuce.rs, kojim smo spremno odgovorili na sve potrebe ljubitelja kafe u izazovnim vremenima, a koji i dalje uspešno radi.

Koji su, prema Vašem mišljenju, problemi/nedostaci u industriji u kojoj poslujete na našem tržištu?

Svetsko tržište i ekonomija se suočavaju sa velikim izazovima, samim tim i tržište kafe koje ima svoje specifičnosti i izazove. Za potrošače u Srbiji, kafa je deo svakodnevice i tradicije, pije se više puta dnevno, u različitim prilikama, i očekivano je da budu izuzetno osetljivi na promene. Kompanija Strauss Adriatic ulaže sve napore da, koliko god je moguće, amortizuje spoljne uticaje u čitavom lancu snabdevanja, ne pristajući na kompromise kada je u pitanju kvalitet proizvoda – on mora da bude konstantan.

Sa druge strane, na tržištu su prisutni i brojni lokalni proizvođači, naročito u poslednjih deset godina, koji plasiraju kafe sa surogatima, čime doprinose degradaciji cele kategorije. U kompaniji u kojoj sam zaposlena, strateško opredeljenje predstavlja neprekidan rad na očuvanju i podizanju standarda kvaliteta, transparentnosti proizvodnje i permanentnom inoviranju ponude, kako bismo kreirali nove vrednosti za potrošače, kako u tradicionalnoj, tako i u ostalim kategorijama kafe.

Da li u sklopu praćenja konkurencije, kupujete i nešto od konkurentskih proizvoda?

Generalno pratim novine i dešavanja na tržištu i često timski testiramo proizvode, posebno one nove kada se pojave. Brojna kretanja i dinamična pomeranja na tržištu kafe treba da inspirišu celu industriju da bude još bolja i inovativnija, da zajedno kreiramo zdravu konkurenciju i podignemo svest javnosti o kulturi ispijanja kafe vrhunskog kvaliteta. A kako sam istovremeno i sama potrošač i konzument, smatram da u ovom segmentu ne sme da postoji kompromis, treba da naviknemo nepca da nam prija samo ono najkvalitetnije što se nudi.

Postoji li neki proizvod/kategorija proizvoda iz vaše industrije, koji još nije stigao na naše tržište, a voleli biste da se sutra nađe i na policama srpskih trgovina?

Globalni trendovi su sve prisutniji i kod nas. Industrija se konstantno menja i unapređuje, tome doprinose i digitalizacija i promene u navikama i načinu života konzumenata. Paralelno se dešavaju ekspanzija i ubrzan razvoj industrije kafe, kako u svetu tako i na domaćem tržištu, gde održivo poslovanje postaje primarni postulat poslovanja. U našoj industriji, najveći izazov predstavljaju klimatske promene koje su realna pretnja održivosti proizvodnje i uzgajanja kafe. U tom kontekstu, najviše nam nedostaju reusable rešenja, neophodno je pokrenuti inicijative i procese edukacije koje će i industriju i potrošače podstaknuti da svi zajedno budemo svesni značaja primene cirkularne ekonomije u praksi, da su reciklabilna pakovanja neophodnost i realna potreba, ali i da se otpad od proizvodnje i konzumacije kafe može dalje upotrebiti tako da bude ekološki prihvatljiv.

Za kraj, koja bi bila Vaša poruka Vašim kolegama iz industrije – kako unaprediti sektor?

Opet bih se osvrnula na važnost pokretanja inicijativa, da sopstvenim delovanjem u segmentu odgovornog poslovanja budemo i dalje primer, pre svega na polju održivosti i net zero ciljeva. To svima treba da bude poslovni imperativ. Živimo u vremenu u kom kompanije i njihovi brendovi imaju mogućnost da budu generatori pozitivnih promena, da poseduju moć da involviraju ljude da zajedno sa njima budu pokretači tih promena, vođeni istom idejom – da svi postanemo deo rešenja.

Kao deo industrije kafe, kompanija Strauss Adriatic ima veliku odgovornost da pomogne i proizvođačima kafe u obezbeđivanju buduće ponude, kako bismo se što adekvatnije prilagodili povećanom obimu globalne potražnje. Strauss Coffee, čiji smo deo, učestvuje u projektima i inicijativama u različitim zemljama porekla kafe, razvija partnerstva sa proizvođačima i lokalnim zajednicama sa ciljem da ih podrži na različitim poljima – od edukacije do osavremenjivanja procesa uzgajanja i obrade kafe. Ovakvim partnerstvima ostvarujemo pristup visoko kvalitetnoj kafi i plasiramo je na lokalna tržišta, među kojima je i tržište Srbije. Najveći globalni brendovi i proizvođači se godinama unazad uveliko bave sličnim programima, jer je od najvećeg značaja obezbediti održivost u čitavom lancu - od uzgajivača, preko proizvođača i na kraju potrošača, edukujući ih o uticaju proizvodnje kafe na životnu sredinu. Na taj način ih motivišemo da prepoznaju sopstveni doprinos na globalnom nivou.

Izvor: instore.rs

Strauss Coffee