Svačije malo za planetu znači mnogo, jer kada bi svako krenuo od sebe i poboljšao svoj odnos prema okruženju, slika naše zemlje bila bi bolja.

Po odluci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se svakog 5. juna od 1972. godine, kada je u Stokholmu održana prva Konferencija o zaštiti životne sredine. Ove godine se navršava 50 godina otkako je proglašen i od tada je događaj prerastao u najveću globalnu platformu.

U obeležavanju ovog međunarodnog dana učestvuje više od 150 zemalja i više od pola milijarde ljudi i uključuje vlade, kompanije, gradove, različite poznate ličnosti, podižući svest o značaju ekologije. Cilj obeležavanja ovog važnog datuma je da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke izazove i potrebu očuvanja prirode koja nas okružuje.

Ovim povodom, širom sveta se organizuju različite ekološke aktivacije kako bi se uspostavio skladan odnos ekologije i privrede i kako bi se prirodno bogatstvo naše planete sačuvalo za buduće naraštaje. Svake godine je država domaćin druga zemlja, a ove godine je to Švedska, u kojoj će biti i centralna manifestacija pod sloganom "Only One Earth".

U ovom smislu, veoma je bitno da se inicijativi za zaštitu životne sredine pridruže i veliki poslovni sistemi koji imaju uticaj u društvu i koji neguju odgovorno ponašanje prema svom okruženju. Jedna od internacionalnih kompanija koja je posvećena očuvanju i zaštiti jeste Strauss Coffee. Ona brine o prirodi kroz svoje strateško usmerenje, a u skladu sa tim posluje i Strauss Adriatic, deo ove kompanije u Srbiji. Kako bi svi ekološki standardi bili ispoštovani, Strauss Adriatic se rukovodi principima standarda ISO 14001 i primenjuje sistem menadžmenta životnom sredinom, koji je usaglašen sa njegovim zahtevima.

Održivi razvoj je usmerenje kompanije Strauss Adriatic, balansirajući ekonomske, socijalne i faktore životne sredine. Radi opstanka naše planete i harmoničnog života sa prirodnim faktorom, neophodno je racionalno korišćenje prirodnih resursa, kao i obnova narušenih ekosistema, a to se može preduprediti smanjenjem tradicionalnog koncepta tzv. ekstremne potrošnje. Postoje mnoge aktivnosti kojima će se i ostvariti ovakvo delanje kompanija, a koje sprovodi i Strauss Adriatic.

Na krovu fabrike u Šimanovcima instalirani su solarni paneli sa kapacitetom od 109kW i predstavljaju jedan od najznačajnijih primera kako kompanija vodi računa o okolini, a činjenica da je ostatak električne energije, koji preuzima iz mreže EPS-a, proizveden 100% iz obnovljivih izvora, potvrđuje dobar pravac kompanije ka očuvanju životne sredine.

Ljudski faktor je ono što svaku kompaniju čini uspešnom, a status društveno vredne kompanije je i onaj kome Strauss Adriatic teži. Ovde je reč o odgovornoj kompaniji koja uz proaktivan pristup, kojim se određena operativna ponašanja ugrađuju u poslovnu praksu, doprinosi smanjenju uticaja potencijalno nepoželjnih efekata ili njihovoj prevenciji.

Odgovorno poslovanje, pored menadžmenta, dolazi i od zaposlenih koji kontinuirano predstavljaju i realizuju svoje inicijative za očuvanje ekološke stabilnosti i unapređenje zelenog poslovanja. Najveći primer predstavlja i projekat korišćenja kafene plevice, koja se već više od deset godina koristi kao biomasa za grejanje kompletnog pogona i administrativnog dela fabrike u Šimanovcima.

Kafena plevica, kao nusproizvod iz procesa prerade kafe, ranije nije imala svoju namenu, a činjenica da su zaposleni kompanije Strauss Adriatic prepoznali njen energetski potencijal, predstavlja kuriozitet. Primenom kafene plevice kao goriva ne samo da se rešava problem otpada, već se i pruža dodatna vrednost društvu.

Zaposleni su takođe došli na ideju da se skuplja kišnica sa površine cele fabrike koja se kasnije koristi za zalivanje travnatih površina u fabričkom okrugu.

Još jedan od značajnih svetskih izazova je i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Kompanija Strauss Adriatic, pored toga što je radila na značajnim ekološkim projektima, kontinuirano radi na daljem unapređenju ekološkog poslovanja. Osmislili su i projekat Predgrevanje kafe na jednom od pržionika.

Reč je o upotrebi otpadne toplotne energije iz pržionika koja bi bila korišćena za predgrevanje sirove kafe, što skraćuje proces prženja i samim tim smanjuje potrošnju energenata.

Svetski dan zaštite životne sredine postoji baš zato, da nam pokaže na koje načine treba brinuti o planeti i prirodi, jer da bismo smanjili efekat klimatskih promena svi treba da uložimo napore, a kompanija Strauss Adriatic konstantno ulaže u zaštitu životne sredine i radi na unapređenju energetske efikasnosti.

Svačije malo za planetu znači mnogo, jer kada bi svako krenuo od sebe i poboljšao svoj odnos prema okruženju, slika naše zemlje bila bi bolja.

Izvor: 24sedam.rs

Strauss Coffee