Moja razmišljanja o prioritetima i ranije, a posebno od početka pandemije, nekako uvek počinju i završavaju se ljudima. Možda pomalo atipično, ali prioritet broj jedan, i kada je očuvanje finansijske stabilnosti kao i otpornost kompanije na krizu u pitanju, svakako su ljudi. U kompaniji Strauss Adriatic trudimo se da nam na vrhu liste prioriteta uvek budu naši zaposleni, naši potrošači, naši poslovni partneri.

Duboko verujemo da samo sveobuhvatnom podrškom, odnosno postojanjem poverenja između svih učesnika u lancu, možemo da održimo, podržimo i dalje razvijamo naše poslovanje, ali i društvenu zajednicu u kojoj radimo. Ponosna sam što smo od početka pandemije sve to sprovodili i u praksi.

Pred izazovima smo se našli svi. Deo kolega je imao priliku da radi od kuće, dok kolege iz sektora proizvodnje, prodaje i logistike nisu imale tu priliku, ali snažnu podršku kompanije svakako jesu. Naši poslovni partneri, direktna veza sa našim potrošačima, imali su svoje izazove. Partneri iz retail segmenta nešto manje, dok su se naši poslovni partneri iz HoReCa segmenta našli pred ozbiljnim izazovima. Razumevanje kompanije prilikom naplate potraživanja, odobravanja isporuka, osmišljavanja novih vidova i načina poslovanja samo su neke od mogućnosti podrške koju smo nesebično pružali.

Kada je reč o našim potrošačima, zaista smo se potrudili da adekvatno odgovorimo na izazove kao što su izražena cenovna osetljivost potrošača, ali i nemogućnost odlaska u prodavnicu. Posvetili smo se prilagođavanju naše ponude (u proizvodima i cenovno), obezbedili smo kupovinu kafe bez odlaska u prodavnicu pokrenuvši online shop www.kafakodkuce.rs, a sve to uz odgovornost da je pred potrošačima uvek kvalitet kakav oni cene i prepoznaju.

Već duži niz godina Strauss Adriatic posebnu pažnju poklanja unapređenju Working Capitala kao i neto novčanih tokova, što nam je u kriznoj godini omogućilo da na najbolji mogući način održimo finansijsku stabilnost i kompaniju učinimo otpornom na krizu.

Svojim odgovornim ponašanjem prema našim najbitnijim stejkholderima omogućili smo da uspešno završimo prethodnu i na isti način započnemo 2021. godinu, uz obećanje da će se njihove potrebe kao i međusobno poverenje i u budućnosti nalaziti na vrhu liste naših prioriteta.

Izvor: bif.rs

Strauss Coffee