Kao kompanija koja se kontinuirano zalaže za postizanje poslovnog uspeha, dok ujedno ne pravi kompromise sanaprednim sistemom očuvanja sre-dine u kojoj posluje, Strauss Adriatic u potpunosti poštuje načela ekološkog i održivog poslovanja kompanije Strauss Coffee čiji je deo.

Ovaj način funkcionisanja doprineo je tome da kompanija u javnosti bude percipirana kao društveno vredna i da kroz svoje „zelene“ inicijative sledi visoko posta-vljene standarde i predstavlja pravi primer za okruženje u kojem posluje. Više o takvom načinu rada, rekao nam je Milan Živković, Supply Chain Direc-tor, Strauss Adriatic.

„Solarne elektrane smo instalirali na krovu fabrike marta 2020. godine, kada je postavljeno 180 solarnih panela, a danas je taj broj znatno veći, tako da je njihov ukupni kapacitet čak 109kW. U isto vreme, od Elektroprivrede Srbije dobijamo sertifikat da je električna energija koju kupujemo od njih iz 100% obnovljivih izvora, tako da je, uz solarne ploče, sva električna energija koju koristimo – ’zelena’. Od 2012. godine, koristimo kafenu plevicu kao biomasu za grejanje administrativnog dela i pogona fabrike u Šimanovcima. Projekat je razvijen u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, pa je tom prilikom napravljen i hibridni kotao, koji, u slučaju nedostatka kafenih briketa, sagoreva i drvene. Korišćenjem plevice, sma-njena je emisija ugljen-dioksida za čak 11%, troši se manje fosilnih goriva, rešava se pitanje skladištenja otpada, a produkti sagorevanja biomase ne utiču štetno na okolinu”, kaže Živković.

Fabrika u Šimanovcima još od 2003. godine poseduje katalitičke ćelije za prečišćavanje gasova sa efektom sta-klene bašte. Shodno zakonu, kompanija sprovodi periodična merenja emisije gasova koja ni u jednom trenutku, za poslednjih 19 godina, nije prekoračila granične vrednosti. Još jedan zajednice, jeste i projekat kompanije osmišljen tako da se dodatno smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte. Naime, predgrevanje kafe podrazumeva upotrebu toplotne energije jednog od pržionika za predgrevanje sirove kafe, čime se skraćuje proces pr-ženja, samim tim i smanjuje potrošnja energenata.

Briga kompanije o okolini i zajednici polazi „od kuće” – od inicijativa zaposlenih, na šta su, kako kaže Živković, posebno ponosni: „U kompaniji Strauss Adriatic se na svim nivoima vodi računa o životnoj sredini, tako da zaposleni u različitim sektorima imaju svoju ulogu u njenom očuvanju. Oni menjaju čitav sistem ’iznutra’ aktivnostima koje sprovode svakodnevno. Za početak, ne koriste plastične čaše, slamčice i slične proi-zvode za jednokratnu upotrebu, već su za svakoga obezbeđeni personalizovani EcoCareCup izdržljivi proizvodi od šećerne trske. Za plastične flaše je instalirana posebna reciklažna presa, a u kancelarijama su postavljene kante za sortiranje otpada. Kako se ne bi trošilo više vode nego što je potrebno, za potrebe zalivanja zelenih površina u okviru fabrike sakuplja se kišnica”, zaključuje Živković.

Milan Živković naglašava da će Strauss Adriatic i ubuduće nastaviti sa implementacijom održivih rešenja. To dokazuje sertifikat koji potvrđuje da kompanija primenjuje sistem menadžmenta životnom sredinom, usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001, ali i sertifikat ISO 45001, koji prikazuje da je kompanija uvela sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

Izvor: bif.rs

Strauss Coffee